Bij het zogenoemde lezen van een foto komt er informatie door van de persoon op de foto. Het is informatie die betrekking heeft op het verleden, heden of toekomst, dit is niet gelijk vast te stellen. Ook komt het voor dat er informatie doorkomt die betrekking heeft op anderen in de omgeving van de persoon, vaak is dat familie. Wel is het zo dat bij het nagesprek met de persoon op de foto hier duidelijkheid over komt. De vraag voor het lezen van een fot komt meestal omdat de persoon duidelijkheid wilt op een bepaald gebied, dit kan dan van alles zijn.

Wanneer je wilt dat iemand je foto leest is het meestal zo dat die persoon een foto wilt waar je duidelijk op te zien bent. Waar je ogen ( of tenminste 1 oog ) goed te zien is, de ogen zijn de spiegel van je ziel. Over het algemeen valt mij op dat foto-lezers graag de ogen en het gezicht zien. Wanneer je een foto van je hele lichaam door stuurt kan de fot-lezer bijvoorbeeld ook kwaaltjes op sporen in andere lichaamsdelen dan in je geest. Dit kan echter niet elke foto-lezer en het kan ook niet altijd. Foto-lezers zijn geen dokters, wanneer je met iets zit moet je niet aan een foto-lezer vragen om te kijken wat het is. Wij hebben er niet voor gestudeerd en kunnen dus ook niet precies zeggen wat je mankeert.

Is het altijd juist? Het is zeker niet altijd juist, soms worden kleine detais slecht doorgegeven. Ik vergelijk het met een disco. Wanneer een vriend(in) iets tegen je zegt in de disco waar harde muziek op staat versta je het niet of heel erg slecht. Hetgeen hij/zij gezegd heeft kan vervormt worden en jij kan iets heel anders verstaan dan hij/zij gezegd heeft. Zo is het met foto-lezen soms ook, soms zijn er zoveel "tegenstrijdige" gevoelens dat je niet meer weet wat en hoe en hierdoor kunnen dan fouten komen. Ook zijn foto-lezers ook maar gewoon mensen. Niets en niemand is perfect zo ook foto-lezers niet.