Door met een papier boven een brandende kaars te bewegen onstaat er een roettekening op het papier. Daar kan dan iets over verteld worden wat met die persoon te maken heeft.

Wat er te zien is kan verleden, heden en toekomst zijn.